Slovník pojmů

A

API (Application Programming Interface)

Rozhraní pro programování aplikací, které umožňuje propojení různých systémů. API umožňuje aplikacím komunikovat mezi sebou a sdílet data.

Příklad: API může být použito k propojení e-shopu s platební bránou, aby mohl zákazník zaplatit za své zboží.

A/B testování

Metoda, která slouží k testování různých verzí webových stránek nebo e-shopu, aby se zjistila ta, která je nejúčinnější. A/B testování se používá k testování různých faktorů, jako je design, obsah nebo umístění výzev k akci.

Příklad: E-shop může pomocí A/B testování zjistit, který nadpis produktové stránky je účinnější v tom, že přiměje zákazníky k nákupu.

 

AdBlock

Rozšíření pro webové prohlížeče, které blokuje reklamy. AdBlock může snížit návštěvnost e-shopu, protože zákazníci vidí méně reklam.

Affiliate marketing

Metoda propagace zboží nebo služeb prostřednictvím partnerů, kteří za každý úspěšný prodej obdrží provizi. Affiliate marketing je efektivní způsob, jak oslovit nové zákazníky a zvýšit prodej.


Příklad: E-shop může spolupracovat s influencery, kteří budou propagovat jeho produkty na svých sociálních sítích.

AIDA

Model chování zákazníka, který se skládá ze čtyř fází: pozornost, zájem, touha, akce. AIDA je model, který lze použít k tomu, abyste pochopili, jak zákazníci přistupují k nákupu produktu nebo služby.

Příklad: E-shop může použít model AIDA k tomu, aby vytvořil obsah, který upoutá pozornost zákazníků, vzbudí jejich zájem o produkt a nakonec je přiměje k nákupu.

B

Brand

Anglický název pro značku výrobku, služby nebo organizace. Brand představuje kromě grafiky jako takové i celou podstatu značky, tedy název, poslání atd.

Banner

Banner je grafický prvek / formát, využívaný v online reklamě, a to přímo na webu i mimo něj. Nejčastěji mívá podobu čtverce či obdélníku.

 

Brand manuál

Je dokument, který poskytuje detailní pokyny a specifikace týkající se vizuální identity a komunikace konkrétní značky. Tento dokument slouží k udržení konzistence v prezentaci značky napříč různými komunikačními kanály a médii. 

C

Carousel 

V e-commerce můžeme termín carousel chápat jako "obrázkový kolotoč" nebo "slider". Jedná se o interaktivní prvek, který zobrazuje sérii bannerů, případně obrázků. Zákazníci mohou procházet jednotlivé bannery pomocí šipek, nebo nastaveného automatického přehrávání.

CTA

"Call to Action" neboli "Výzva k akci". Tento prvek má za úkol přimět návštěvníky k určité akci, které chtějí marketér, provozovatel e-shopu nebo webový tvůrce dosáhnout. Nejběžnější forma CTA je prezentována pomocí tlačítka, odkazu nebo interaktivního prvku, který vyzývá zákazníka k provedení konkrétního kroku.

D

 

E

E-mail marketing

Zasílání newsletterů nebo propagačních e-mailů konkrétním odběratelům prostřednictvím e-mailu.

 

F

 

G

 

H

 

I

 

J

 

K

 

L

 

M

 

N

 

O

 

P

Page load speed

Doba, za kterou se webová stránka plně načte, může ovlivnit uživatelský zážitek a pozici při optimalizaci pro vyhledávače (SEO).

 

Q

 

R

Responzivita

Přizpůsobení webových stránek různým velikostem obrazovky, od chytrých telefonů po notebooky a tablety.

 

S

SEO

Zkratka Search Engine Optimization, neboli optimalizace pro vyhledávače. Jedná se o metody, vedoucí k získání co nejvyšších pozic daného webu / e-shopu ve vyhledávačích.

SSL certifikáty

Certifikáty Secure Socket Layer šifrují informace odesílané mezi webovými stránkami a jejich uživateli a zajišťují tak bezpečné a šifrované spojení.

 

Social Media Marketing

Využívaní sociálnich médií k propagaci a prodeji produktů, interakce s potenciálními zákazníky a zvyšování povědomí o značce.

 

T

 

U

User Experience (UX)

Proces, který se zabývá tím, jak uživatelé vnímají digitální produkt, službu nebo systém a jak s nimi komunikují. Návrh UX zahrnuje aspekty, jako je funkčnost, použitelnost, efektivita a zábava. Cílem designu UX je vytvářet produkty a služby, které uživatelům poskytují smysluplné a příjemné zážitky.

 

V

 

W

 

X

 

Y

 

Z